برگزاری جلسه اخلاقی در ایام اربعین حسینی

یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۶:۴۴

برگزاری جلسه اخلاقی در ایام اربعین حسینی باموضوع پیشگیری از خشونت