کد مطلب: 117038 تعداد بازدید: ۵۰۹

راهنمای تدوین مقالات / دو فصلنامه تخصصی کوثر اندیشه

راهنمای تدوین مقالات / دو فصلنامه تخصصی کوثر اندیشه

دوشنبه ۶ دى ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۱۴:۰۴
راهنمای تدوین مقالات / دو فصلنامه تخصصی کوثر اندیشه

نشریه علمی تخصصی«کوثر اندیشه»تحت نظارت حوزه علمیه خواهران استان ایلام از تمامی اساتید و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی استان ایلام به منظور ارسال آثار پژوهشی، با محوریت زن و خانواده و تأکید بر اهمیت، موانع و عوامل افزایش فرزندآوری و با هدف فرهنگ سازی و ایجاد و گسترش اندیشه اجتماعی، تربیتی برای توسعه جمعیت در جمهوری اسلامی ایران، در محور های ذیل دعوت به عمل می آورد.

محورهای فراخوان:

  1. فرزندآوری در تفاسیر قرآن کریم
  2. فرزندآوری در روایات
  3. فرزندآوری در سیره معصومین
  4. فرزندآوری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
  5. سبک زندگی ونقش آن در فرزند آوری
  6. بانوان و فرهنگ سازی فرزند اوری
  7. فرزندآوری از دیدگاه صاحب نظران و رهبران دینی معاصر
  8. فرزندآوری در فرهنگ و ادبیات ایرانی
  9. موضوعات مرتبط و کاربردی با فرزندآوری

مهلت ارسال چکیده مقالات: 1400/11/15

مهلت ارسال مقاله: 1401/01/15

آدرس ارسال آثار:ilam@whc.ir

تلفن تماس:32224480