کد مطلب: 20448 تعداد بازدید: ۲۰۶

برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق ویژه معاونین پژوهش مدارس علمیه استان ایلام از سوی مدیریت استان

دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۳۶:۱۶
مدیر حوزه خواهران استان ایلام از برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق ، ویژه معاونین پژوهش مدارس علمیه استان ، خبر داد .

سید نواب حسنی گفت : هدف از برگزاری این کارگاه ،  آشنایی  بیشتر معاونین پژوهش با امر تحقیق، جهت پیشبرد و ارتقاء سطح پژوهشی مدارس علمیه استان بود.

وی افزود :  در این کارگاه  یک روزه که علاوه بر معاونین پژوهش ، اساتید راهنمای تحقیقات پایانی نیز  حضور داشتند و مباحثی از جمله :اصول و شیوه نگارش تحقیقات پایانی ، معیارهای انتخاب موضوع،   فصل بندی ، چکیده نویسی و... مطرح شد .

سید نواب حسنی گفت : هدف از برگزاری این کارگاه ،  آشنایی  بیشتر معاونین پژوهش با امر تحقیق، جهت پیشبرد و ارتقاء سطح پژوهشی مدارس علمیه استان بود.

وی افزود :  در این کارگاه  یک روزه که علاوه بر معاونین پژوهش ، اساتید راهنمای تحقیقات پایانی نیز  حضور داشتند و مباحثی از جمله :اصول و شیوه نگارش تحقیقات پایانی ، معیارهای انتخاب موضوع،   فصل بندی ، چکیده نویسی و... مطرح شد .