کد مطلب: 25621 تعداد بازدید: ۲۸۰

اولین جلسه شورای علمی-پژوهشی

اولین جلسه شورای علمی-پژوهشی

چهارشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۸:۳۳
اولین جلسه شورای علمی-پژوهشی حوزه های علمیه خواهران استان در سال 95برگزار شد ...

اولین جلسه شورای علمی-پژوهشی حوزه های علمیه خواهران استان در سال 95برگزار شد .

زینب جمالی معاون آموزش وپژوهش حوزه های خواهران استان گفت: این جلسه که با حضور اعضای جلسه  با محوریت سه موضوع ؛

-تنظیم تقویم زمانبندی شش ماهه اول سال 95شورای علمی پژوهشی استان،

-بررسی وارزیابی عملکرداساتیدراهنما(تنظیم کاربرگ ارزیابی اساتید،وارزیابی تحقیقات پایانی اساتید توسط کارشناسان شورا)

-بررسی شوراهای علمی پژوهشی،مدارس علمیه استان ،در سالن جلسات مدیریت استان برگزار شد.

 وی با توجه به  توانمندی وفعالیتهای گسترده مدارس علمیه درزمینه موضوعات مذکور خاطر نشان کرد: اساتید واعضای شورا روی موضوعات بحث وبرر سی   نموده وموارد مصوب شده بصورت مکتوب به مدارس علمیه ارائه خواهد شد.