کد مطلب: 26379 تعداد بازدید: ۲۹۸

راه اندازی فصلنامه آموزشی -پژوهشی

راه اندازی فصلنامه آموزشی -پژوهشی

دوشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۴:۱۸
مسئول روابط عمومی حوزه علمیه خواهران ازبرگزاری جلسه شورای -علمی پژوهشی با حضور اعضای شورا خبر داد...

زینب جمالی معاون آموزش وپژوهش حوزه علمیه خواهران استان گفت:با نظر به پیشنهاد  اعضاشورا در جلسات گذشته  ،جلسه ای با حضور اعضا  وکارشناسان واساتید استان در جهت  راه اندازی  فصلنامه علمی آموزشی با رویکرد علوم اسلامی  برگزار شد.

معاون آموزش وپژوهش حوزه علمیه خواهران  استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای شورای علمی پزوهشی  استان ابراز کرد:این شورا که 9 نفر عضو دارد ،هدفش تقویت و پویا سازی با ایجاد پشتوانه علمی وفکری  وارتقای وضعیت علمی- پژوهشی  مدارس علمیه متناسب با استعدادهای بومی منطقه ، پشتیبانی نظام آموزش پژوهش محور ،جهت دهی به استعدادهای پژوهشی وتربیت پژوهشگران  توانمند ،استفاده ازظرفیت کارشناس های  توانمند استان در برنامه ریزی حوزه های علمیه استان ...

وی در ادامه  در خصوص وظایف شورای علمی پژوهشی  مدیریت  استان خاطر نشان کرد:از وظایف شورا ؛بررسی وتصمیم گیری در خصوص شناسایی ظرفیت ها ونیازهای پژوهشی استانی ،تاسیس تشکل های پژوهشی ،برنامه های جهت دهی به فعالیت های پژوهشی مدارس علمیه ...

گفتنی است اعضا در خصوص عنوان فصلنامه وسمتهای هیات تحریریه ونحوه دریافت مقالات ،وارزیابی مقالات...بحث وتبادل نظر کردند.