کد مطلب: 26383 تعداد بازدید: ۴۹۹

کارگاه آموزشی تحقیقات پیمایشی

کارگاه آموزشی تحقیقات پیمایشی

دوشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۲:۵۷
مسئول روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان ازبرگزاری کارگاه آموزشی با رویکرد سازوکار های تحقیق پیمایشی با حضور دکتر محمد مهدی کریمی پژوهشگر دینی خبر داد...

زینب جمالی معاون آموزش وپژوهش حوزه علمیه خواهران استان ضمن اشاره به هدف از برگزاری این کارگاه  خاطر نشان کرد:با همت مدیریت استان وشرکت  23 نفر از اساتید وبرخی از دبیران گروه رشدومعاونان پژوهش مدارس علمیه استان ، کارگاه آموزشی با رویکرد ساز وکار تحقیق پیمایشی با هدف آشنای بیشتر با روش تحقیق پیمایشی وتشویق طلاب به تحقیق میدانی وضرورت ارتقای علمی گروههای رشد، در محل مدرسه علمیه فاطمه زهرا (س)برگزار گردید.

وی با بیا ن اینکه شاخص ترین روش های میدانی روش پیمایشی است  افزود:در این کارگاه آموزشهای مربوط به ویژگی ها وانواع  تحقیق پیمایش، وروش های تجزیه وتحلیل داده ها وروش آمار توصیفی واستنباطی وموضوعات متناسب  با  جامعه بیان شد.