کد مطلب: 32446 تعداد بازدید: ۳۰۰

مدرس ایوانغرب

نشست اخلاقی

شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۸:۲۰
نشست اخلاقی با حضور آیت الله محمدی ایلامی استاد حوزه دانشگاه در جمع اساتید وطلاب مدرسه علمیه زینبیه(س)

«هر كه خويش را بشناسد، خداي خويش را خواهد شناخت »

 

آیت الله محمدی ایلامی  به اهمیت شناخت نفس اشاره نمود و گفت :در طول تاريخ ، همة متفكران بر شناخت نفس تأكيد فراوان ورزيده و در سيرة علمي و عملي خويش، به معرفت نفس توجهي ويژه كرده‌اند. اهميت معرفت نفس، اغلب هنگام بحث دربارة شناخت خداوند كانون توجه انديشمندان قرار گرفته «هر كه خويش را بشناسد، خداي خويش را خواهد شناخت» و اين گفته، مفاد حديث شريف «من عرف نفسه، فقد عرف ربه» است.

 

در ادامه وی بیان کرد: در روايات بسيار ديگري نيز معرفت نفس افضل المعرفة، افضل الحكمة، غاية المعرفة، انفع العقل، افضل العقل و فوز اكبر، به شمار آمده است، چنان‌كه از نشناختن نفس به اعظم‌الجهل تعبير شده است. چنين تعبيراتي دربارة معرفت نفس، جايگاه ويژة اين نوع معرفت را نشان مي‌دهند؛ تا آنجا كه مي‌توان گفت دلالت افعل تفضيل در روايات مزبور در مرتبة نازلي، برتري و تفاضل را نشان مي‌دهد و در مرتبه‌اي فراتر، نشان‌دهندة تعين و انحصار معرفت خداوند در آن است.