کد مطلب: 32964 تعداد بازدید: ۲۸۳

شورا علمی پزوهشی

شورا علمی پزوهشی

شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۴:۱۹
دومین جلسه شورای علمی پژوهشی مدارس علمیه خوهران استان برگزار گردید.

 خانم جمالی معاون پژوهش   از برگزاری  جلسه شورای علمی پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان با حضور اعضا خبر داد. گفت:در  این جلسه  " با موضوع آسیب شناسی پژوهشی طلاب وارائه راهکار به مدارس علمیه " برگزار گردید،اساتید اعضا این موضوع را مورد تحلیل وبررسی قرار داده واز میان راهکارهای ارائه شده چند مورد تصویب وبه مدارس ابلاغ گردید.